Privacy verklaring Singlesday.nl

Via Singlesday.nl worden persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij achten dit van groot belang. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van Singlesday.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

Inschrijving eigen nieuwsbrief
Wij kunnen je, naast de informatie op Singlesday.nl, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe aanbiedingen en kortingen:

  • per e-mail
  • via social media

Contactformulier
Op Singlesday.nl kun je je vragen stellen via een contactformulier, waarbij je enkele persoonsgegevens worden gevraagd om jouw vraag goed te kunnen behandelen. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze aanbiedingen en kortingen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Advertenties
Singlesday.nl vertoont advertenties.

Social Media
Op Singlesday.nl zijn Social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Cookies
Singlesday.nl maakt gebruik van cookies. Ook via derden, die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. Wanneer je Singlesday.nl voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij aangeven dat wij cookies gebruiken. Het verdere gebruik van Singlesday.nl vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor de toelichting van de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers Singlesday.nl gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en Singlesday.nl wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Singlesday.nl zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen of om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met Singlesday.nl
Telefoon: 085 90 22 004
E-mail: klantenservice@singlesday.nl


Bezoekadres (alleen op afspraak):
Almystraat 14, 5061
PA Oisterwijk

Inschrijfnummer KvK: 17077527
BTW-nummer: NL803135592B01

Disclaimer
Ondanks het feit dat de eigenaar of beheerder van deze website de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Indien er onverhoopt onjuiste prijzen getoond worden waarvan aannemelijk is dat deze buitensporig zijn, zijn wij niet gebonden deze deals voor de genoemde prijs te leveren. Wanneer je onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, verzoeken wij je dit te melden zodat eventuele maatregelen genomen kunnen worden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-09-2020.